Tuesday, October 2, 2007

Perancangan Aktiviti Tahunan 2007

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI
MAKMAL KOMPUTER 2007
AKTIVITI DAN OBJEKTIF

1. Keceriaan bangunan di bahagian luaran dan dalaman untuk menceriakan setiap
sudut supaya kelihatan cantik dan kemas.
Tindakan–Penyelaras dan AJK Keceriaan
2. Pembentukan organisasi bagi tahun 2007 mengagihkan tugas kepada guru yang terlibat
untuk melicinkan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancangkan.
Sasaran – Guru yang terlibat
Tindakan - Penyelaras
3. Penyelarasan jadual penggunaan Makmal Komputer untuk sesi pengajaran dan
pembelajaran.
Tindakan – Penyelaras
4. Pengagihan buku perancangan - Mengetahui perancangan yang telah
ditetapkan.
Sasaran – Guru – guru
Tindakan – Penyelaras
5. Pengurusan stok- Merekodkan barangan yang diterima sepanjang tahun.
Tindakan – Penyelaras
6. Perkembangan Staf –Memberikan maklumat yang terbaru melibatkan
penggunaan computer.
Sasaran – Guru – guru
Tindakan – Guru ICT
7. Pertandingan membuat kad - Menghasilkan kad hari guru.
Sasaran – Murid tahap 2
Tindakan – Guru KT & PSV
8. Pertandingan menulis esei - Mengaplikasikan penggunaan perisian komputer.
Sasaran - Murid tahap 2
Tindakan - Guru M/P Bahasa Melayu
9. Pengajaran dan Pembelajaran Guru dan murid menjalani sesi P&P dengan menggunakan
komputer.
Sasaran - Matapelajaran BM,BI,SN dan M3.
Tindakan - Guru matapelajaran.
10. Menghasilkan buletin sekolah. Kerjasama dengan PSS .
Tindakan - AJK dilantik, Penyelaras PSS dan Penyelaras Makmal Komputer.

Organisasi Kurikulum SK.Gedangsa, 2007

SEKOLAH KEBANGSAAN GEDANGSA, HULU SELANGOR
JAWATANKUASA KURIKULUM 2007
===========================
PENGERUSI
En. Suhaimi b. Hj Ramly
(Guru Besar)


NAIB PENGERUSI I
En. Mohd. Ali B. Shamsuddin (GPK 1)
NAIB PENGERUSI II
Pn. Salmiah Bt. Ariffin (GPK HEM)
NAIB PENGERUSI III
En. Lokman B. Zakariah (GPK KO-KU)

SETIAUSAHA
Pn. Nor Azua bt. Sulaiman
NAIB SETIAUSAHA
Pn. Siti Aminah bt. Ali Yasok

AHLI JAWATANKUASA

PENYELARAS PSS
Pn. Noor Fauziah bt. Mat Ghaus
PEN. PENYELARAS PSS
Pn. Faziyatuakma bt. A. Rahman


GURU BIMBINGAN
Pn. Rusiah bt. Sanusi

UNIT ICT / PPSMI

Penyelaras Makmal Komputer
Pn. Siti Hawa Bt. Hj. Hassan

PPSMI
Cik W.Nurul Huda bt. W Md Saidin

Penyelaras Pusat Akses
Pn. Nor Azua bt. Sulaiman

GURU DATA
En. Rozaidi B. Ramli
Pn. Norhamizan Bt. M. Ghaus

PRA SEKOLAH
Pn. Zunaidah bt. Zulkiffly

BUDDY SUPPORT SYSTEM
Cik. Wan Nurul Huda bt. Wan. Md Saidin
Pn. Suzanariah bt. Shamsudin
Pn. Faziyatuakma bt. A. Rahman

KETUA PANITIA
1. En. Abd.Rahman B Abdullah ( BM )
2. Cik Wan Nurul Huda bt. W. Md Saidin ( BI )
3. En. Saiful Nizam b. Sayuti ( M3 )
4. En. Zulkifli b. Mat Siron ( SN )
5. En. Rozaidi B. Ramli ( PAI )
6. En. Mohd Salleh b. Mislam ( PJPK )
7. En. Mohd. Kosnan B. Sadri ( MZ )
8. Pn. Suzanariah Shamsudin ( KT/SK )
9. Pn. Faridah Bt. Hussin ( KH )
10 .Pn. Salmiah bt. Ariffin ( PM )
11. Pn. Marliza bt. Umar ( PSV )GURU PEMULIHAN
Pn. Halimah

S/U PEPERIKSAAN
En. Abdul Rahman b. Abdullah
Pn. Suzanariah bt. Shamsudin

PERATURAN – PERATURAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH


DILARANG MEMBAWA BEG, MAKANAN ATAU MINUMAN KE DALAM MAKMAL.

DILARANG MEMBAWA SEBARANG CAKERA PERISIAN LUAR KE DALAM MAKMAL KECUALI DENGAN KEIZINAN PENYELARAS.

DISKET DARI LUAR BOLEH DIBAWA MASUK TETAPI HENDAKLAH DIIMBAS TERLEBIH DAHULU.

DILARANG MEMBAWA KELUAR SEBARANG PERKAKASAN ATAU PERISIAN DARI MAKMAL KECUALI DENGAN KEIZINAN PENYELARAS.

PELAJAR DILARANG MELARASKAN PENGHAWA DINGIN KECUALI DENGAN ARAHAN PENYELARAS / GURU.

TIDAK DIBENARKAN MEMAKAI KASUT DI DALAM MAKMAL.

PELAJAR TIDAK DIBENARKAN MASUK KE DALAM MAKMAL TANPA GURU PENGAWAS.

SEMUA PENGGUNA KOMPUTER ADALAH DILARANG SAMA SEKALI MENGUSIK ATAU MENGUBAH SEBARANG SAMBUNGAN WAYAR PADA KOMPUTER.

JIKA TERDAPAT SEBARANG BUNYI YANG GANJIL, BAU BENDA TERBAKAR, BAHAGIAN KOMPUTER TERLALU PANAS ATAU SEBARANG YANG DISYAKI TIDAK NORMAL, LAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA GURU YANG BERTUGAS. PADAMKAN MANA-MANA SUIS YANG PERLU.

LAPORKAN SEBARANG KEROSAKAN PERKAKASAN ATAU PERISIAN KEPADA GURU YANG BERTUGAS.

DILARANG MEMBUAT BISING DI MAKMAL KOMPUTER.

DILARANG MENCETAK, MENGEDAR DAN MENAMPAL BAHAN YANG MENGANDUNGI UNSUR LUCAH, MENGHINA ATAU MEMFITNAH PIHAK TERTENTU.

DILARANG MENGUBAH SEBARANG ‘SETTING’ DALAM KOMPUTER.

DILARANG MENGUBAH DAN MENAMBAH PERISIAN DAN PERKAKASAN.

SEMUA HASIL KERJA HENDAKLAH DISIMPAN DALAM DISKET DAN TIDAK BOLEH DISIMPAN DALAM CAKERA KERAS.

PERALATAN SEPERTI LCD DAN ‘PRINTER’HANYA BOLEH DIKENDALIKAN OLEH GURU.

GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB MEMBAWA PELAJAR ATAU KELAS KE DALAM MAKMAL KOMPUTER HENDAKLAH MEREKOD PENGGUNAANNYA DALAM BUKU LOG MAKMAL.

PENGGUNA HENDAKLAH MEREKOD PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BUKU LOG KOMPUTER.

PENGGUNA HENDAKLAH SENTIASA MENJAGA KEBERSIHAN MAKMAL KOMPUTER.

Carta Organisasi Makmal

ORGANISASI MAKMAL KOMPUTER
2007

Pengerusi
En. Suhaimi b. Hj Ramly

Naib Pengerusi
En. Mohd. Ali B. Shamsuddin

Setiausaha
Pn. Siti Hawa Bt. Hassan
( Penyelaras )

Penolong Setiausaha
En. Mohd. Hazman B. M. Saat
( Pen. Penyelaras )

AJK

Perkembangan Staf
En. Mohd. Rozaidi b. Ramli
Pn. Faziyatuakma bt. Abdul Rahman

Penyelenggaraan
En. Mohd. Hazman b. M. Saad

Guru ICT/ Laman Web
Pn. Siti Hawa bt. Hj Hassan
En. Mohd Hazman b. M Saad

Pengurusan Stok
Pn. Siti Hawa Bt. Hassan

Keceriaan
En. Saiful Nizam b. Sayuti
Cik. Wan Norul Huda bt. Wan M Saidin

Tugas Khas
Pn. Fadzelah bt. Daud
Pn. Norhamizan bt. Mat Ghaus
Visi
Memastikan warga
Sekolah Kebangsaan Gedangsa berupaya menggunakan dan mengaplikasikan ICT dalam P&P dan kehidupan seharian.


Misi
1. Memberi peluang kepada murid menggunakan
teknologi terkini yang sesuai dalam setiap
aspek.

2. Menyediakan tenaga kerja yang mahir ICT.

3. Memberi peluang kepada murid
mengembangkan potensi diri secara optimum
untuk menghadapi masa hadapan.

4. Melahirkan masyarakat yang celik ICT.Matlamat
Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT ) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras
dengan Dasar ICT Kementerian Pelajaran Malaysia.

Moto

Pengenalan Makmal Komputer SKG

Penyelaras Pn Siti Hawa bt Hassan